Informatie voor nieuwe leden

Lid worden: Belangstellenden kunnen geheel vrijblijvend een repetitieavond komen luisteren en meezingen. Onze dirigent, Arthur Koopman, neemt een korte stemtest af bij kandidaat-leden.Hij let daarbij op stemsoort, ritmegevoel, stemgebruik, in hoeverre je toon kunt houden en muzikaliteit.
Adres repetities: De Werf, gebouw het Anker. Klinkerweg 73, 1033 PK Amsterdam.
Repetitieavonden: Het seizoen 2018/2019 start maandag 3 september. Het Koor repeteert iedere maandagavond van 20 tot 22 uur. Van 21.00 tot 21.15 is er pauze. In de pauze is er koffie en (kruiden)thee. Wij houden in principe de basisschoolvakanties in Amsterdam aan. In de maanden juli en augustus is er een zomerstop. Elk seizoen ontvangen de leden de data van de repetities en vakanties via de mail.
Dirigent: Arthur Koopman is sinds 1 mei 2017 dirigent van Koor Blauwe Maandag. Hij heeft veel ervaring met het dirigeren van koren met een klassiek repertoire., en is ook thuis in volks-en populaire muziek.
Website: www.koorblauwemaandag.nl
Organisatie van het koor: Wij zijn geen vereniging en hebben dus ook geen bestuur. Een aantal mensen houdt zich bezig met de organisatie, daarnaast zijn er leden die verschillende taken uitvoeren of incidenteel meewerken. De volgende personen zijn betrokken bij de organisatie van het koor:
– Marijke Boon, 020-6327880,                    m.boon37@upcmail.nl
– Anja van der Meulen, 06 1245 0980,        at.vdmeulen@upcmail.nl
– Dorien Wolvers, 06 506 48 735,               dwolvers@gmail.com
Contributie: De contributie voor het seizoen 2018/2019 bedraagt € 200,- en is gelijk aan de seizoenen hiervoor.  De contributie wordt elk jaar opnieuw berekend en is o.a. afhankelijk van het aantal leden. Voor echtparen/vaste stellen is er een reductie. Lid worden is ook tijdens het koorseizoen mogelijk, er wordt dan alleen contributie berekend over de periode dat je lid bent. Het bedrag kan in 1 of 2 termijn(en) worden betaald  via overschrijving op rekening van het koor. Daarnaast zijn wij altijd erg blij met een jaarlijkse vrijwillige bijdrage om extra uitgaven ( o.a. een lief en leed pot) van te bekostigen.
Girorekening: Koor Amsterdam noord e.o. rek. nr. NL67 INGB 0005310728
Afwezigheid: Bij afwezigheid graag afmelden bij Jeanet Gorter 06-53513879 of per email  jeanetgorter@hotmail.com
Bladmuziek: Voor nieuwe leden is een map aanwezig met ons repertoire. Janny van Lohuizen beheert een map met reserve bladmuziek. Van elk nieuw lied krijgen we per email of via de speciale ledenpagina op de website een mp3 aangereikt . De muziekmap moet bij het verlaten van het koor weer worden ingeleverd.
Optredens: Er zijn meestal 2 tot 3 optredens per seizoen. In het voorjaar organiseren we ons eigen concert, in een mooi kerkje of op een andere bijzondere locatie in de regio, samen met een instrumentalist of een muziekgroep. We hebben opgetreden in de kerkjes van Zuiderwoude, Ransdorp, Durgerdam, Landsmeer en in de Buiksloterkerk in Amsterdam-Noord. We hebben ook meegedaan aan korenfestivals in Paradiso en Monnickendam, de muzikale fietsroute in Waterland en het Korenlint in Haarlem. In 2015 werkten we mee aan een speciaal optreden rondom zanger/acteur Frits Lambrechts  in het M-Lab in Amsterdam-Noord. In 2018 traden we op in het Concertgemaal in Amsterdam-Noord. In 2017 en 2018 gaven we een Kerstconcert in de kerk van Grootschermer.