Contributie

De contributie voor het seizoen 2021/2022 is voorlopig € 200,- en daarmee gelijk aan de seizoenen hiervoorDe contributie wordt elk jaar opnieuw berekend en is o.a. afhankelijk van het aantal leden. Lid worden is ook tijdens het koorseizoen mogelijk, er wordt dan alleen contributie berekend over de periode dat je lid bent. Het bedrag kan in 1 of 2 termijn(en) worden betaald  via overschrijving op rekening van het koor. Daarnaast zijn wij altijd erg blij met een jaarlijkse vrijwillige bijdrage om extra uitgaven (o.a. een lief en leed pot) van te bekostigen.

Girorekening: Koor Amsterdam Noord e.o. rek. nr. NL67 INGB 0005310728