Word Vriend(in) van Koor Blauwe Maandag

Ondersteun ons koor!

Zingen in ons koor betekent:

  • Iedere maandag repeteren
  • Thuis oefenen tot je schor bent
  • Denken dat je het fantastisch kent
  • Op maandag ontdekken dat dit toch wel tegenvalt
  • Struikelen over woorden, tempo en de noten
  • Veel, heel veel plezier hebben met elkaar
  • Verwonderd zijn dat je met elkaar prachtige muziek kan maken
  • En, heel belangrijk: Ons jaarlijkse optreden!

Ieder jaar verzorgen wij een mooi optreden op een prachtige locatie met interessante gastmuzikanten. Een concert waar wij trots op zijn, waar het publiek veel plezier aan beleeft en waar wij jullie altijd graag verwelkomen. Om dit te kunnen blijven doen en tevens het contributiebedrag voor zoveel mogelijk zangliefhebbers toegankelijk te houden, hebben we extra inkomsten nodig. Daarom geven wij jullie, onze trouwe bezoekers, de mogelijkheid om ons te ondersteunen met een kleine financiële bijdrage.

Word daarom vriend of vriendin van Koor Blauwe Maandag! Hiervoor vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 30,- (meer mag natuurlijk ook..). Als dank krijg je van ons een toegangskaartje voor ons jaarlijkse concert én twee consumptiebonnen te besteden op datzelfde concert. Kunnen we op jullie rekenen? Alvast onze hartelijke dank! Vriend(in) van Koor Blauwe Maandag word je voor een kalenderjaar. Tegen het eind van een jaar ontvang je via de mail een bericht met de vraag of je ook het volgende jaar vriend(in) wilt blijven.

Je persoonlijke gegevens (e-mailadres) zijn alleen bekend bij de penningmeester van het koor. Ze worden uitsluitend bewaard om toegangskaarten toe te sturen en een uitnodiging eens per jaar om weer vriend(in) te worden. Zodra je aangeeft dit niet meer te willen zijn, worden je persoonlijke gegevens verwijderd uit onze administratie.

Als je besluit Vriend(in) te worden, maak dan € 30,- over op bankrekening NL67INGB0005310728, t.n.v. Koor Amsterdam Noord e.o.
Wil je een bevestiging ontvangen stuur dan een e-mail met je naam naar blauwemaandag42@gmail.com